0
รวมทั้งหมด: ฿0

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้าผ่านคะแนน KTC Forever

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้าผ่านคะแนน KTC Forever
“ เงื่อนไขการชำระค่าสินค้าผ่านคะแนน KTC Forever”

การชำระค่าสินค้าด้วยคะแนน KTC Forever  คือ การนำคะแนนมาใช้ชำระแทนเงินสด โดยมี 2 รูปแบบ  ได้แก่ 

1.ชำระค่าสินค้าทั้งหมดด้วยคะแนน 

2.ชำระค่าสินค้าด้วยคะแนน 20%  + ชำระเงินด้วยบัตร KTC 80%

 

(ทุก 1,000 คะแนน  มีมูลค่า 100 บาท)

Home Promotion Categories