0
รวมทั้งหมด: ฿0

นโยบายการรับประกันหน้าจอแตก

นโยบายการรับประกันหน้าจอแตก
“ TG FONE ประกันชีวิตมือถือให้คุณฟรี! ด้วยการคุ้มครองหน้าจอแตก นานสูงสุด 1 ปี เริ่มแล้ววันนี้!”

นโยบายการรับประกันหน้าจอแตก

 

1.รายละเอียดความคุ้มครองหน้าจอแตก นานสูงสุด 1 ปี ดังนี้

  • ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น จนเป็นเหตุให้หน้าจอโทรศัพท์มือถือแตกร้าว (รวมถึงระบบ Touch Screen แต่ไม่รวมถึงความเสียหายอื่น ๆ ต่อตัวเครื่องข้อมูลและระบบอื่นใด) กระจกหน้าจอแตก หมายถึงกระจกหน้าจอของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแตกร้าวแยกออกเป็นชิ้นส่วนจากกันโดยชัดเจนหรือมีรอยร้าว และโทรศัพท์มือถือที่ได้รับสิทธิความคุ้มครองค่าใช้จ่ายนั้น ต้องซื้อผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดย บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด เท่านั้น
  • คุ้มครองตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • คุ้มครองความเสียหายของหน้าจอ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกและทำให้โทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้ตามปกติ
  • ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี กรณีเครื่องหน้าจอแตก (คุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อโดยยึดจากเอกสารใบเสร็จรับเงิน)
  • กรณีความคุ้มครองหน้าจอแตก ลูกค้าสามารถ ส่งเคลมได้เพียง 1 ครั้งตลอดอายุ หากใช้บริการเคลมแล้วถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  • รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซ่อมด้วยอาการเดิมและอะไหล่เดิมที่เปลี่ยนเท่านั้น
  • ความคุ้มครองต่อความเสียหายไม่เกิน 1 ครั้ง (หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากอะไหล่หน้าจอลูกค้าจะต้องเป็นคนชำระในส่วนที่เกินเอง)
  • กรณีมีความคุ้มครองหน้าจอแตกจากแบรนด์สินค้า ทางบริษัทจะ ไม่ร่วมรายการ แถมความคุ้มครองนานสูงสุด 1 ปี

รายละเอียดวงเงินความคุ้มครองหน้าจอแตกนานสูงสุด 1 ปี ดังนี้

*เงื่อนไขเป็นตามบริษัทฯ กำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**สินค้าประเภทราคาต่ำกว่า 3,000 บาท / สินค้า Apple ทั้งหมดและสมาร์ทวอทซ์ทุกแบรนด์ไม่ร่วมรายการ

 

Home Promotion Categories